» Tin mới: Hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Gia Lai năm 2017 » Hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Gia Lai năm 2016 » Bảng giá đất tỉnh Gia Lai năm 2015-2019 » Bảng giá đất tỉnh Gia Lai năm 2014 » Kế hoạch thu hồi đất để sử dụng mục đích bố trí Trụ sở làm việc cho các cơ quan, tổ chức tại 14 Trần Quang Khải, phường Diên Hồng, TP. Pleiku » Bảng giá đất tỉnh Gia Lai năm 2013 » Bảng giá đất tỉnh Gia Lai năm 2011 » Bảng giá đất tỉnh Gia Lai năm 2010 » Bảng giá đất tỉnh Gia Lai năm 2009 » (GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ra Công điện số 17/CĐ-UBND về việc chủ động triển khai công tác ứng phó với mưa lũ, lũ lụt do xả lũ hồ chứa trên lưu vực sông Ba.  » Ứng dụng GIS đảm bảo an ninh nguồn nước và BĐKH » Quản lý việc nạo vét luồng lạch để ngăn chặn khai thác khoáng sản trái phép » Tìm giải pháp cho chiến lược tăng trưởng xanh cấp tỉnh » Hải Phòng: Phân loại dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2018 » Tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc nông, lâm trường và đất rừng » Hội nghị công tác quản lý môi trường năm 2017 » Về việc khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai » Sử dụng phương pháp hiện đại để giám sát rừng » Giám sát môi trường nước bằng năng lượng mặt trời » Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mã luật khí tượng trên cao và ra đa thời tiết » Địa nhiệt – nguồn năng lượng còn bỏ ngỏ » Tuần văn hóa du lịch di sản xanh hướng tới công tác bảo vệ môi trường » Cách xác định tiền thu đất đối với đơn vị sự nghiệp công lập » Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 22/4/2014 của UBND tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm đầu kỳ (2011-2015) cấp Huyện » Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 cấp Huyện » Thông báo số 222/TB-STNMT ngày 31/7/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Thông báo danh sách các tổ chức không đủ điều kiện tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2017. » Thông báo số 220/TB-STNMT ngày 26/7/2017 về việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2017 tại khu vực mỏ cát xây dựng xã Chrô Pơnang và xã Ia Yeng, huyện Phú Thiện » Những mô hình chống sạt, trượt đất đá hiệu quả » Tổng Cục môi trường: Hoàn thiện nội dung điều tra rừng và mặt nước bằng công nghệ viễn thám » Ngày 10/11/2017: Quốc hội sẽ thảo luận về dự thảo Luật Đo đạc và Bản đồ » APEC: Hiến kế phát triển nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu » Quảng Ninh công bố danh mục các khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản » Cần Thơ: Kiểm soát khai thác cát để hạn chế sạt lở » Bộ Y tế đề nghị 15 tỉnh thành khẩn trương đảm bảo nước sạch cho người dân sau bão số 12 » TP HCM ban hành Kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2018 » Khánh Hòa: Đưa vào hoạt động hai hệ thống lọc nước 20.000 lít/ngày » Đồng Nai: Thu hồi 3.620 hécta đất » Sai phạm trong lĩnh vực tài nguyên môi trường nhiếu nhất là đất đai » Câu hỏi » Câu hỏi » Câu hỏi » Câu hỏi » Câu hỏi » Câu hỏi » Câu hỏi. » Câu hỏi. » Câu hỏi. » Gia lai không ngừng nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng » Hướng dẫn triển khai các đề tài khoa học công nghệ ứng phó với BĐKH » Cảnh báo mưa lớn, lũ khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên »  13/12/2017 
Email UBND Tỉnh
New Page 1

Liên kết website
New Page 1
Website thuộc Bộ TNM&MT
New Page 1
Hệ thống văn bản

  - Công văn số 3010/STNMT-KS ngày 24/11/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường v/v chấn chỉnh tình hình khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai [24/11/2017]
  - Kế hoạch số 1949/KH-STNMT ngày 17/8/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Gia Lai về việc Duy trì, nâng cao chí số cải cách hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2017-2020 [17/08/2017]
  - Quyết định số 93/QĐ-STNMT ngày 17/5/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường V/v Công bố danh mục tên các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai được cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành [17/05/2017]
  - Quyết định số 63/QĐ-STNMT ngày 14/4/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Gia Lai v/v Ban hành quy chế an toàn, an ninh thông tin trên môi trường mạng trong hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường Gia Lai. [14/04/2017]
  - Kế hoạch số 731/KH-STNMT ngày 11/4/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Gia Lai về việc thực hiện Quyết định số 13/QĐ-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt đề án tuyên truyền thực hiện chính sách pháp luật về kết hợp kinh tế quốc phòng, an ninh kinh tế đến năm 2020 [11/04/2017]
  - Kế hoạch số 2928/KH-STNMT ngày 26/12/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017 [26/12/2016]
  - Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp năm 2017 [12/12/2016]
Kế hoạch số 2797/-STNMT ngày 12/12/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp năm 2017
  - Quyết định số 444/QĐ-STNMT ngày 14/10/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường Gia Lai v.v Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế " Một cửa điện tử" của Sở Tài nguyên và Môi trường [14/10/2016]
  - Quyết định số 438/QĐ-STNMT ngày 12/10/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường Gia Lai v.v Công bố danh mục tên các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường Gia Lai được cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành [12/10/2016]
  - Quyết định số 436/QĐ-STNMT ngày 07/10/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường Gia Lai về việc kiện toàn Ban biên tập trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Gia Lai [07/10/2016]
  - Quyết định số 435/QĐ-STNMT ngày 07/10/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường Gia Lai về việc ban hành quy chế hoạt động trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Gia Lai [07/10/2016]
  - Công văn số 1714/STNMT-TTCNTT ngày 15/8/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường Gia Lai V/v Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Quyết định số 809/QĐ-UBND và tình hình ứng dụng CNTT [16/08/2016]
  - Công văn số 1494/STNMT-CCBVMT ngày 21/7/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phối hợp phổ biến Cuộc thi "Sáng tác Ảnh và vẽ Poster" [27/07/2016]
  - Quyết định số 180/QĐ-BCĐƯDCNTT ngày 16/5/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường Gia Lai về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin Sở Tài nguyên và Môi trường Gia Lai. [16/05/2016]
  - Thực hiện chương trình giám sát môi trường đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh [13/05/2016]
  - Quyết định số 162/QĐ-STNMT ngày 05/5/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường Gia Lai - Thành lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về tiêu cực trong hoạt động quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai [05/05/2016]
 613/STNMT-VP - Công văn số 613/STNMT-VP ngày 01/4/2016 của Văn phòng Sở về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định công bố TTHC về lĩnh vực đất đai áp dụng tại các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai [01/04/2016]
  - Công văn số 622/STNMT-CCBVMT ngày 01/4/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường V/v hướng dẫn quản lý số liệu quan trắc môi trường [01/04/2016]
 Số 2227/KH-STNMT - Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 47/CT-TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy chữa cháy [07/12/2015]
  - Kế hoạch Số 1585/KH-STNMT ngày 18/9/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường Gia Lai ban hành kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại của Sở Tài nguyên và Môi trường Gia Lai giai đoạn 2015-2017 [18/09/2015]
Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại của Sở Tài nguyên và Môi trường Gia Lai giai đoạn 2015-2017
Chuyển đến trang 1, 2, 3, 4  [sau]

Từ khóa: Tìm trong:
Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Ngày ban hành: Từ:    Đến:  

Trang chủ :: Giới thiệu :: Tin tức - Sự kiện :: Hệ thống văn bản :: Thủ tục hành chính :: Liên kết Website :: RSSBản quyền nội dung thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Gia Lai.
Trụ sở: 17 Trần Hưng Đạo - P. Tây Sơn - Tp.Pleiku - Tỉnh Gia Lai.
Điện thoại: (0269).822258 Fax: (0269).823644 * Email: stnmt@gialai.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Duy Du - Giám đốc Sở
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT cấp ngày 26/5/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai
Lưu trữ tại Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai