Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai http://www.stnmt.gialai.gov.vn

Gia hạn tiến độ sử dụng đất – cách làm hay của Hải Phòng
11.04.2018

Nhiều thành phố lớn như: Hà Nội, Đà Nẵng… đang quyết liệt chỉ đạo việc thu hồi, giải quyết các dự án được giao đất nhưng chậm triển khai. Trong khi đó, thành phố Hải Phòng đang có cách làm hay, đó là gia hạn tiến độ sử dụng đất cho các doanh nghiệp có cam kết rõ ràng, hạn chế tình trạng phải thu hồi đất. Cách làm này được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao.Ảnh minh hoạ


Thực hiện Nghị quyết 06 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc thu hồi diện tích đất đã giao, cho thuê nhưng chậm đưa vào sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích gây lãng phí tài nguyên, Ban chỉ đạo thu hồi đất của UBND thành phố (Ban chỉ đạo) đã tiến hành rà soát, kiểm tra, xác định rõ sai phạm. Theo đó, những doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng đất, cam kết rõ tiến độ thực hiện dự án, đồng thời, việc chậm đưa đất vào sử dụng do nguyên nhân khách quan, Ban chỉ đạo có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp triển khai dự án, hạn chế phải thu hồi đất.

Nghị quyết 06 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng không chỉ có mục đích kiểm tra, thu hồi đất vi phạm. Quan trọng hơn, qua đó giúp các doanh nghiệp nâng cao ý thức trong việc quản lý, sử dụng đất đạt hiệu quả cao. Do đó, cùng với việc kiểm tra, rà soát, xác định sai phạm, Ban chỉ đạo thu hồi đất cũng tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp khẩn trương triển khai dự án, nâng cao hiệu quả sử dụng đất.  

Ban chỉ đạo đánh gia, việc chậm đưa đất vào sử dụng bên cạnh vi phạm của nhà đầu tư còn có nguyên nhân khách quan. Các cụm công nghiệp theo quy hoạch chưa đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nhưng đã tiến hành giao đất cho doanh nghiệp. Thời gian thực hiện các trình tự, thủ tục hành chính về đầu tư, giao đất, cho thuê đất còn kéo dài. Không ít doanh nghiệp được giao đất không theo đúng tiến độ ghi trong giấy chứng nhận đầu tư. Việc thay đổi, điều chỉnh quy hoạch làm nhiều dự án sau khi được giao đất, cho thuê đất được xác định là không phù hợp quy hoạch.

Đơn cử, trường hợp Công ty cổ phần xây dựng thương mại Hoà Bình (huyện Thuỷ Nguyên)- một trong số những doanh nghiệp bị đề nghị thu hồi đất theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố. Được giao 15.000 m2 đất tại xã Đông Sơn (huyện Thuỷ Nguyên), nhưng sau hơn 2 năm được giao đất, doanh nghiệp này mới san lấp mặt bằng, triển khai một số hạng mục hạ tầng đường và thoát nước. Tuy nhiên, qua kiểm tra, rà soát, Ban chỉ đạo xác định nguyên nhân dẫn đến việc doanh nghiệp chậm đưa đất vào hoạt động sản xuất là do vướng mắc trong việc cấp điện dự án. Do đó, Ban chỉ đạo đã đề nghị gia hạn tiến độ sử dụng đất cho doanh nghiệp thay vì thu hồi đất của dự án. Được gia hạn, doanh nghiệp đã thực hiện đúng cam kết, tháng 3-2018, doanh nghiệp này hoàn thành xây dựng 2 nhà xưởng trung chuyển hàng hoá diện tích 2100 m2/xưởng, triển khai kế hoạch hoạt động đúng lộ trình.

Đánh giá nguyên nhân khách quan việc chậm triển khai dự án trên đất được giao, đồng thời thấy được thiện chí, quyết tâm của doanh nghiệp, Ban chỉ đạo thành phố Hải Phòng đã tham mưu UBND thành phố gia hạn tiến độ sử dụng đất cho nhiều tổ chức, doanh nghiệp khác. Nhờ đó, nhiều doanh nghiệp thoát khỏi bờ vực “phá sản”, nhiều dự án “hồi sinh”.

Tuy nhiên, nhằm tạo sự công bằng, thời gian tới, Sở Tài nguyên-Môi trường Tp Hải Phòng sẽ tiếp tục rà soát, phân loại các địa điểm sử dụng đất có dấu hiệu vi phạm, tham mưu, báo cáo UBND thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố điều chỉnh danh mục các dự án cần thu hồi đất bảo đảm đúng quy định Nghị định 01/2017/NQ-CP.

Sở TN&MT sẽ tham mưu UBND thành phố thực hiện dứt điểm việc thu hồi đất ở dự án có quyết định thu hồi. Đặc biệt, sở làm rõ căn cứ pháp lý, quy định cụ thể điều kiện những dự án được gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng theo đúng quy định pháp luật. Việc hoàn thiện các các quy định về thu hồi đất và gia hạn tiến độ sử dụng đất là căn cứ để các cơ quan quản lý làm tốt hơn công tác quản lý đất đai; có biện pháp để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp về đất đai.


URL của bản tin này::http://www.stnmt.gialai.gov.vn/index.php?cires=News&in=viewst&sid=3777

© Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai contact: ttcnttgialai@gmail.com