Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai http://www.stnmt.gialai.gov.vn

Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 01/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Về việc điều chỉnh diện tích đất thuê của Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao để đầu tư xây dựng Nhà máy ch
04.06.2018


Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 01/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Về việc điều chỉnh diện tích đất thuê của Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao để đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến rau quả tại tỉnh Gia Lai tại Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp huyện Mang Yang.URL của bản tin này::http://www.stnmt.gialai.gov.vn/index.php?cires=News&in=viewst&sid=3937

© Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai contact: ttcnttgialai@gmail.com