Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai http://www.stnmt.gialai.gov.vn

Gia Lai: Xử nghiêm các hành vi gây ô nhiễm môi trường
07.06.2018

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Công văn số 1137/UBND-CNXD về chấn chỉnh công tác bảo vệ môi trường.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Sở TN&MT, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Ban Quản lý khu kinh tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường (BVMT).

Đồng thời, rà soát bổ sung các cơ sở có dấu hiệu vi phạm pháp luật về BVMT để tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ các cơ sở có phát sinh chất thải nguy hại, xả nước thải vào nguồn nước, khí thải ra môi trường, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật BVMT. Tăng cường đầu tư phương tiện và thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để kịp thời phát hiện các vi phạm về BVMT theo quy định pháp luật. Thường xuyên đào tạo bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra BVMT, chủ động xử lý và phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm.

Sở TN&MT, Sở Xây dựng, Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện hiệu quả việc xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, triển khai đồng bộ các giải pháp kiểm soát ngăn chặn, phòng ngừa phát sinh mới cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Các Sở, ngành chức năng liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về BVMT - nhất là các tổ chức cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, sử dụng vận chuyển, xử lý hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, các cơ sở chăn nuôi, kiểm soát ngăn ngừa việc mua bán động vật hoang dã và du nhập các sinh vật ngoại lai, các chất cấm khác không được sử dụng trong chăn nuôi.


URL của bản tin này::http://www.stnmt.gialai.gov.vn/index.php?cires=News&in=viewst&sid=3946

© Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai contact: ttcnttgialai@gmail.com