Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai http://www.stnmt.gialai.gov.vn

Hải Phòng: Quy hoạch thoát nước thải dài hạn
08.06.2018

UBND thành phố Hải Phòng vừa phê duyệt Quy hoạch thoát nước thải thành phố đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo quy hoạch này, khu vực đô thị trung tâm hình thành hệ thống 17 nhà máy xử lý nước thải ở 8 khu vực, bảo đảm đáp ứng yêu cầu đề ra.

Quy hoạch chỉ rõ khu vực 1 trung tâm thành phố gồm đô thị cũ các quận: Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân, Hải An được giới hạn bởi các sông Cấm, Lạch Tray, Tam Bạc và sân bay Cát Bi. Khu vực này sẽ có 2 nhà máy xử lý nước thải là Vĩnh Niệm và Hồ Đông.

Khu vực 2, 3 là đô thị phía Nam, Đông Nam thành phố gồm quận: Kiến An, Dương Kinh, Đồ Sơn. Ở 2 khu vực này được quy hoạch 6 nhà máy xử lý nước thải, trong đó có 3 nhà máy ở quận Dương Kinh; 3 nhà máy ở các quận Kiến An và Đồ Sơn.

Khu vực 4 phía Tây Bắc thành phố gồm khu đô thị mới quận Hồng Bàng và đô thị Tây Bắc- An Dương, nằm ở phía Tây sông Đào và sông Tam Bạc. Khu vực này được quy hoạch 2 nhà máy trên địa bàn huyện An Dương. Khu vực 5 là đô thị Bắc Sông Cấm, VSIP và thị trấn Núi Đèo quy hoạch 3 nhà máy xử lý nước thải trên địa bàn huyện Thủy Nguyên.

Khu vực 6,7,8 gồm đô thị Tràng Cát, đảo Vũ Yên và đảo Cát Hải được quy hoạch 4 nhà máy, công suất từ 710 m3 đến 17 nghìn m3/ ngày, đêm.

Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, thành phố giao các sở, ngành chức năng đề xuất lộ trình triển khai, lập các dự án đầu tư xây dựng nhà máy và hệ thống cống, trạm bơm thoát nước thải. Ngoài quy hoạch thoát nước thải sinh hoạt cho khu vực đô thị trung tâm, quy hoạch cũng giải quyết bài toán thoát nước thải cho đô thị vệ tinh; định hướng thoát nước thải công nghiệp, y tế, nông thôn…


URL của bản tin này::http://www.stnmt.gialai.gov.vn/index.php?cires=News&in=viewst&sid=3954

© Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai contact: ttcnttgialai@gmail.com